Tổng cộng có 34 điều. Tóm lược cụ thể như sau:

Các bài viết được quan tâm:

+ Cách tìm nguồn hàng chính hãng Đài Loan.

+ Hướng dẫn đóng gói vận chuyển hàng Đài Loan.

+ Tư vấn miễn phí vận chuyển hàng Đài Loan.

+ Hướng dẫn Order hàng Đài Loan.

+ Danh sách các Hiệp hội uy tín ở Đài Loan.

+ Danh sách chợ đầu mối giao dịch hàng nông sản của Đài Loan.

+ Danh sách Hiệp hội nghề gạo Đài Loan.

+ Danh sách các địa chỉ hữu ích bên Đài Loan.

+ 'Phải lòng' trai Tây trên mạng, bà lão 74 tuổi bị lừa gần 3,5 tỷ đồng.

 

Điều 1:

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được chia làm 2 loại: C/O của Đài Loan và C/O của nước ngoài. C/O của nước ngoài lại được chia thành 2 loại: C/O hàng hóa nước ngoài xuất khẩu vào Đài Loan và C/O hàng hóa từ nước thứ ba trực tiếp xuất tới nước nhập khẩu.

Điều 2:

C/O hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Đài Loan cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Hàng hóa được sản xuất hoặc có được hoàn toàn tại nội địa Đài Loan.

+ Hàng hóa mà sự gia công, chế tạo hoặc nguyên vật liệu sử dụng có sự tham gia chung của Đài Loan với các nước và khu vực, trong đó khâu cuối cùng có sự chuyển đổi thực chất diễn ra tại nội địa Đài Loan.

Điều 3:

Sản phẩm có gắn tem MIT (Made in Taiwan) là sản phẩm có xuất xứ Đài Loan. Tuy vậy, điều kiện xác định là sản phẩm MIT vẫn phải tuân theo các quy định về xuất xứ đã nói ở trên.

Điều 4:

Sản phẩm có được hoặc sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan là:

+ Sản phẩm khoáng sản khai thác tại nội địa Đài Loan.

+ Sản phẩm thực vật thu hoạch, hái lượm tại nội địa Đài Loan.

+ Động vật sống sinh ra và nuôi trồng tại nội địa Đài Loan.

+ Sản phẩm có được từ các động vật sống tại nội địa Đài Loan.

+ Sản phẩm có được do săn bắt hoặc đánh bắt tại nội địa Đài Loan.

+ Cá đánh bắt được tại đại dương bởi tàu thuyền đăng ký tại Đài Loan và các sản phẩm từ cá đó và các sản phẩm lấy cá đó làm nguyên liệu.

+ Thổ nhưỡng hoặc sản phẩm khai thác từ tầng đất sâu thuộc vùng biển có quyền khai thác ngoài lãnh hải Đài Loan.

+ Các vật đã qua sử dụng được thu gom dưới dạng nguyên liệu hoặc các vật dư thừa, phế liệu sản sinh trong quá trình chế tạo thu thập được trong nội địa Đài Loan.

+ Hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu trong nội địa lấy từ 8 loại hàng hóa đã nêu trên.

Điều 5:

Sự chuyển đổi thực chất của hàng hóa được hiểu là:

+ Hàng hóa được sản xuất ra sau quá trình gia công, chế tạo nguyên vật liệu có sự khác biệt với nguyên vật liệu của nó được quy nạp theo HS 6 chữ số đầu trong Biểu thuế nhập khẩu của Hải quan Đài Loan.

+ Hàng hóa được gia công hoặc chế tạo tuy chưa tạo ra sự chuyển đổi khác biệt như điều khoản trên đã nêu, song đã hoàn thành quy trình chế tạo quan trọng hoặc tỷ lệ giá trị gia tăng đã vượt quá 35%.

+ Các trường hợp sau không được tính là tác nghiệp có chuyển đổi thực chất:

 • Tác nghiệp bảo quản cần thiết trong quá trình vận chuyển hoặc cất trữ.
 • Sự phân loại, phân cấp, phân gói, ghi thêm ghi chú hoặc dán thêm tem nhãn.
 • Sự lắp ráp, pha trộn mà sau đó không khiến cho đặc tính hàng hóa có sự khác biệt quan trọng to lớn.
 • Sự cắt chia, ghép nối, sự ráp ghép đơn giản.
 • Sự kiểm tra, hong khô đơn giản, sự làm loãng, cô đặc không tạo nên thay đổi về tính chất.

Điều 6:

Xuất xứ của hàng hóa nước ngoài xuất khẩu vào Đài Loan được xác định là xuất xứ của nước ngoài khi có một trong những văn bản sau có ghi tên nước đó:

+ C/O do nước xuất xứ cấp.

+ Copy giấy khai báo nhập khẩu.

+ Các giấy tờ chứng nhận nhập khẩu liên quan khác do Cục Thương mại quy định.

Hàng hóa từ nước thứ ba trực tiếp xuất khẩu tới nước nhập khẩu thì xuất xứ được xác định là của nước có tên ghi trên giấy C/O.  

Điều 7:

Hàng hóa gia công ở Đài Loan rồi tái xuất khẩu, sự gia công nếu chưa đáp ứng được quy định về xuất xứ thuần túy Đài Loan, thì có thể xin cấp giấy chứng nhận gia công tại Đài Loan.

Điều 8:

Các cơ quan, đơn vị cấp C/O, giấy chứng nhận gia công tại Đài Loan (giấy gia công) là các pháp nhân, đoàn thể công nghiệp, đoàn thể thương nghiệp, nông hội, ngư hội, hợp tác xã nông nghiệp cấp tỉnh trở lên, hợp tác xã sản xuất – tiêu thụ nông sản cấp tỉnh trở lên.

Điều kiện để được cấp như sau:

+ Đối với pháp nhân:

 • Là pháp nhân sự vụ kinh tế thuộc phạm vi giám sát của Bộ Kinh tế.
 • Nội dung nghiệp vụ do điều lệ tổ chức quy định có điều khoản quy định được ủy thác cấp các chứng nhận liên quan do ngành nghề đòi hỏi.

+ Đối với đoàn thể công, thương: 

 • Trong hai năm gần nhất được cơ quan chủ quản các đoàn thể đánh giá đạt loại A trở lên hoặc được nhận định là các hoạt động tiến hành bình thường.
 • Trong một năm trước đó không bị Cục Thương mại đình chỉ việc cấp giấy C/O hoặc giấy gia công 6 tháng trở lên, hoặc dừng việc ủy thác.

+ Đối với nông hội:

 • Nông hội cấp huyện (thị) trở lên.
 • Trong hai năm gần nhất được cơ quan chủ quản sát hạch đạt loại A trở lên hoặc được nhận định là các hoạt động tiến hành bình thường.
 • Nội dung nghiệp vụ do điều lệ tổ chức quy định có điều khoản quy định được ủy thác hoặc được cơ quan chủ quản chỉ định cấp các chứng nhận liên quan.
 • Trong một năm trước đó không bị Cục Thương mại đình chỉ việc cấp giấy C/O hoặc giấy gia công 6 tháng trở lên, hoặc dừng việc ủy thác.

+ Đối với ngư hội, hợp tác xã nông nghiệp cấp tỉnh trở lên hoặc hợp tác xã sản xuất – tiêu thụ nông sản cấp tỉnh trở lên:

 • Trong hai năm gần nhất được cơ quan chủ quản sát hạch đạt loại A trở lên hoặc nhận định hoạt động tiến hành bình thường.
 • Nội dung nghiệp vụ do điều lệ tổ chức quy định có điều khoản quy định được ủy thác hoặc được cơ quan chủ quản chỉ định cấp các giấy chứng nhận liên quan.
 • Trong một năm trước đó không bị Cục Thương mại đình chỉ việc cấp C/O hoặc giấy gia công 6 tháng trở lên, hoặc dừng việc ủy thác.

Điều 9:

Các đoàn thể công, thương, nông hội, ngư hội, hợp tác xã nông nghiệp cấp tỉnh trở lên, hợp tác xã sản xuất – tiêu thụ nông sản cấp tỉnh trở lên, nếu đáp ứng các điều kiện quy định, thì xin Cục Thương mại đồng ý cho cấp C/O, giấy gia công. Những trường hợp sau Cục Thương mại không đồng ý:

+ Trái điều ước, thỏa thuận quốc tế, quy tắc của tổ chức quốc tế, yêu cầu của chính phủ nước ngoài.

+ Đơn vị cấp giấy chứng nhận trong một năm trước đó bị đình chỉ cấp giấy chứng nhận.

+ Đơn vị cấp giấy chứng nhận trong một năm trước đó chưa có thành tích cấp các giấy chứng nhận liên quan.

+ Từ thời gian bị đình chỉ cấp các giấy chứng nhận tới thời gian xin phép lại chưa đầy một năm.

Điều 11:

Người xin cấp C/O, giấy gia công là chỉ nhà xuất khẩu thực tế trong nội địa  có xuất khẩu hàng hóa. Còn trường hợp hàng hóa từ nước thứ ba trực tiếp xuất khẩu tới nước nhập khẩu thì người xin cấp C/O là chỉ bên bán trong nội địa.  

Điều 12:  

Người xin cấp C/O và đơn vị cấp C/O ngoài việc phải được Cục Thương mại đồng ý ra, còn phải dùng phương thức truyền dữ liệu điện tử, thông qua hệ thống tác nghiệp online về C/O và giấy gia công do Cục Thương mại thiết lập, để làm các nghiệp vụ xin và cấp C/O và giấy gia công.  Trường hợp hệ thống hỏng, thì phải dùng phương thức giấy tờ trước.

Điều 30:

Cục Thương mại có thể cử người đi kiểm tra việc cấp C/O, giấy gia công tại các đơn vị bất cứ lúc nào.  

Điều 31:

Cục Thương mại có thể yêu cầu người xin C/O và giấy gia công cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tính chân thực của việc gia công… Về các giấy tờ liên quan, người xin cần bảo quản 5 năm kể từ ngày được cấp.  

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Xem thêm các bài viết liên quan:

+ CẢNH BÁO: Nở rộ hình thức lừa đảo chuyển hàng qua bưu điện.

+ Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng bưu điện để lừa bịp "trúng thưởng" hàng dởm mà mất tiền toi.

+ Cảnh giác chiêu lừa đảo "nhận bưu phẩm"

+ (Cảnh giác) Giả nhân viên giao hàng nhanh để chiếm đoạt tài sản.

+ Bị lừa đảo khi đồng ý nhận quà tặng của người lạ từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

+ Mắc bẫy “trai lạ” nước ngoài.

+ Từ 1/9, Đài Loan miễn visa có điều kiện cho khách du lịch Việt Nam.

+ Nhiều nạn nhân dính bẫy lừa đảo của người nước ngoài.

+ 'Thùng quà bạn trai từ Mỹ' khiến hàng trăm phụ nữ sập bẫy.

+ Mất gần tỷ vì tự nhiên nhận được gói quà tại sân bay.

+ Bị lừa hơn 1 tỷ vì tin ‘thùng quà từ Mỹ’ của bạn trai nước ngoài.

+ 16 lí do tuyệt vời vì sao bạn phải đi Đài Loan ngay trong năm nay!.

+ Bí mật mua đồ hiệu giá rẻ ở Đài Loan chỉ dân shopping sành sõi mới biết.

+ Thông tin cơ bản về Đài Loan.


(*) Xem thêm